Řízené větrání s rekuperací tepla

 

VZDUCHOTECHNICKÝ SYSTÉM ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ

Větrací systém zajišťuje řízené rovnotlaké větrání s rekuperací tepla pro rodinné domy, zároveň s možností dohřevu přiváděného vzduchu na interiérovou teplotu. Systém zajišťuje přívod čerstvého filtrovaného vzduchu do každé obytné místnosti, a současně odtah odpadního vzduchu ze sociálních zařízení, WC, koupelny a kuchyně.

Rodinný dům příčný řez s EC4

 Technické řešení a funkce systému větrání

  • větrací jednotku lze instalovat v podstropní poloze nebo lze použít nástěnnou jednotku (např. DUPLEX ECV5) s vývody ke stropu, osazenou např. v technické místnosti nebo v šatní skříni,
  • rozvody čerstvého vzduchu se instalují individuálně dle možností RD:
  1. Kanálové rozvody z pozinkovaného plechu o rozměru 200 x 50 mm, uložené v tepelně-izolační vrstvě podlahy, s vyústěním přes podlahové vyústky. Systém je určen hlavně pro novostavby. Hvězdicový rozvod z centrální podlahové rozvodné šachty vylučuje akustické přeslechy mezi místnostmi.VZT_system_ATREA_2
  1. Rozvod vedený v sádrokartonovém podhledu v kruhovém pozinkovaném potrubí, který vychází z rozdělovací komory a zakončen je v jednotlivých větraných místnostech pomocí talířových ventilů. Jedná se také o hvězdicový rozvod z centrální podstropní rozdělovací komory. Tento rozvod vylučuje akustické přeslechy mezi místnostmi. Systém je určen pro novostavby a rekonstrukce s podhledy.
  1. Rozvod podstropní z kruhového pozinkovaného potrubí se zakrytím sádrokartonem, a difuzory v jednotlivých větraných místnostech pod stropem (Coandův efekt). Tento systém je určen pro dodatečné instalace a pro revitalizaci panelových bytových domů. Ve všech variantách je zajištěno čištění všech přívodních, potrubních rozvodů.

Podstopní_rozvod_-_dýzy

 

  • z obytných místností je vzduch odváděn štěrbinami pod dveřmi bez prahů (4 až 8 mm), např. do chodby a pod dveřmi nasáván do sociálních zařízení (WC, koupelna)
  • odpadní vzduch ze sociálních zařízení je odváděn kruhovým pozinkovaným potrubím o průměru 100 – 160 mm pod stropem v zákrytu, nebo pod podhledem, s ukončením talířovými ventily s regulací,
  • odsávací digestoře nad sporáky se řeší jako cirkulační s uhlíkovými filtry pro zachycení pachů, s nastavitelným výkonem 150 až 450 m3/h; odvod vzduchu z kuchyně zajišťuje odtahové potrubí rekuperace pomocí talířových ventilů umístěných pod stropem poblíž cirkulační digestoře,
  • sání čerstvého venkovního vzduchu je zajišťováno přes protidešťovou žaluzii umístěnou ve fasádě domu, výfuk odpadního vzduchu je řešen přes obvodovou stěnu pomocí šikmého výfukového kusu,
  • přívod čerstvého vzduchu do jednotlivých obytných místností se dimenzuje na 30 až 100 m3/h (podle předpokládaného obsazení), odsávání ze sociálních zařízení podle ČSN EN 15 251.

Napsat komentář