Větrání a vytápění rodinných bazénů a wellness center

VĚTRÁNÍ BAZÉNŮ

Pro komfortní využívání rodinných bazénů, wellness provozů a menších veřejných bazénů je nutné zajistit jejich dokonalé provětrání a vytápění. Pro snížení vlhkosti je vhodné zajistit zakrývání vodní hladiny foliemi pro potlačení odparu z vodní hladiny, a tím snížení energetické náročnosti. Při využívání bazénů a wellness prostor také vznikají problémy z výparů chemické úpravy vody jako je chlor, ozón atd.

Vizualizace Bazén RDH big s názvem jednotky 2013_02Realizace odvlhčovačů neřeší chemickou zátěž. Snižuje pouze vlhkost vzduchu bez zajištění alespoň vzduchové cirkulace s dostatečným dosahem ve všech koutech a rozích v bazénu, kde následně mohou při kondenzaci vznikat plochy plísní. Řízeným větráním je chemická zátěž odváděna, společně s ní je odváděna i vyšší vlhkost. Přívod čerstvého, teplého a suchého vzduchu k proskleným plochám a do všech koutů bazénů potlačuje, až odstraňuje kondenzaci vlhkosti.

Pro energeticky optimální provoz jsou využívány zařízení s rekuperací tepla. Ty snižují náklady na větrání až o 90 % proti přímému větrání, se zajištěním řízení výkonu větrání, dohřevu přiváděného vzduchu a udržování bazénové haly v mírném podtlaku. Chrání se tak i stavební části objektu.

Pro větrání malých rodinných bazénů používáme rekuperační jednotku DUPLEX RDH 5 s cirkulací a možností částečného vytápění bazénové místnosti.

Pro větší bazény a bazénové místnosti používáme jednotky Dánské společnosti Dantherm. Jsou to velice kvalitní jednotky a osobně jsem se přesvědčil (při prohlídce výrobní linky), že se opravdu vyrábí v Dánsku. Velkou výhodou bazénových jednotek Dantherm DANX je také to, že mají veškeré vývody nad jednotkou a v technické místnosti zaberou půdorysně poměrně malou plochu.

Větrání bazénu je poměrně složitá záležitost. Každý bazén a bazénová místnost je trochu jiná a potřebuje individuální přístup zkušeného projektanta. Přijďte se nezávazně poradit, zpracujeme Vám předběžnou cenu na kvalitní větrání bazénové místnosti bez plísní a orosených oken.

bazén 1

Příklad větrání bazénové místnosti přívodem z vrchu. Pro přívod je možné použít textilní vyústku nebo perforované nerezové potrubí, a je možné také použít nerezové potrubí s nerezovými vyústkami.

bazén 2

Příčné schéma větrání bazénového prostoru
Přívod dýzou s dalekým dosahem na prosklenou stěnu. Centrální odtah nerezovou mřížkou. Vhodné pro max. vzdálenost cca 5 m.