Větrání a vytápění rodinných bazénů a wellness center

Větrání bazénů

Pro komfortní využívání rodinných bazénů, wellness provozů a menších veřejných bazénů je nutné zajistit jejich dokonalé provětrání a vytápění. Pro snížení vlhkosti je vhodné zajistit zakrývání vodní hladiny foliemi pro potlačení odparu z vodní hladiny a tím snížení energetické náročnosti. Při využívání bazénů a wellness prostor také vznikají problémy z výparů chemické úpravy vody, jako je chlor, ozón atd. Realizace odvlhčovačů neřeší chemickou zátěž, snižuje pouze vlhkost vzduchu bez zajištění alespoň vzduchové cirkulace s dostatečným dosahem ve všech koutech a rozích v bazénu, kde následně mohou při kondenzaci vznikat plochy plísní. Řízeným větráním je chemická zátěž odváděna, společně s ní je odváděna i vyšší vlhkost. Přívod čerstvého, teplého a suchého vzduchu k proskleným plochám a do všech koutů bazénů potlačuje až odstraňuje kondenzaci vlhkosti. Pro energeticky optimální provoz jsou využívány zařízení s rekuperací tepla, snižující náklady na větrání až o 90 % proti přímému větrání, se zajištěním řízení výkonu větrání, dohřevu přiváděného vzduchu a udržování bazénové haly v mírném podtlaku. Chrání se tak i stavební části objektu. Jednotka DUPLEX RDH4 splní všechny výše uvedené požadavky s minimální energetickou náročností díky úsporným EC ventilátorům a propracovaným systémem špičkové digitální regulace s automatickými funkcemi. Všechny hlavní komponenty a plášť jednotky DUPLEX RDH4 jsou navíc kompletně zhotoveny ze speciální chemické nerezové oceli AISI 316, která výborně odolává všem běžným chemickým sloučeninám používaných na úpravu bazénové vody. Přesto nemusí být zcela odolná proti vyšším koncentracím chemických sloučenin v bazénech se slanou vodou (záleží na koncentraci).

Rekuperační výměník RDH4MÁMVestavěná regulace RD4 s internetemMÁMEnergetické propojeníMÁM


Větrací rovnotlaký režimRDH2
Rovnotlaké větrání s rekuperací tepla, max. větrací výkon do 600 m3/h. Aktivuje se při zvýšení prostorové vlhkosti hygrostatem, při jinak vypnutém systému. Oba ventilátory zapnuty, směšovací klapka uzavřena.

RDH

Příčné schéma větrání bazénového prostoru
Přívod dýzou s dalekým dosahem na prosklenou stěnu. Centrální odtah nerezovou mřížkou. Vhodné pro max. vzdálenost cca 5 m.