Nová zelená úsporám

Jsme zařazeni mezi odborné dodavatele v rámci programu Nová zelená úsporám. Můžete se tedy na nás obrátit s požadavkem na Instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla – podoblast podpory C.4

Brink_NZU_2015 – jednotky výrobce Brink, zařazené do programu Nová zelená úsporám

Veškeré jednotky výrobce ATREA jsou samozřejmě do programu Nová zelená úsporám zařazeny také.