Časté dotazy

Proč větrat budovy?

Stálým zdražováním energií jsme nuceni při výstavbě nových rodinných domů, ale i při rekonstrukcích stávajících budov, co nejvíce snížit vstupní energie pro vytápění. Z toho důvodu se snažíme objekty co nejvíce zaizolovat a utěsnit, aby nám draze vyrobené teplo z objektu neunikalo. Například pokud chceme získat dotaci na zelenou úsporám jak pro novostavbu, tak pro rekonstrukci stávajícího objektu, je nutné provést blower door test (zkoušku těsnosti objektu). Pro výstavbu nízkoenergetického a pasivního standardu je vzduchotěsnost prostě nutná.

V dobře zaizolovaném a utěsněném domě (pokud nevětráme často okny) poměrně rychle vzrůstá relativní vlhkost. A v místech, kde není žádný pohyb vzduchu, např. za skříněmi nebo v rozích místností a na ostění oken dochází k tvorbě plísní. Nehledě na to, že nám v celém objektu narůstá koncentrace CO2, která nad hodnotou 1500ppm už začíná způsobovat únavu a nižší koncentraci člověka.

Dalším důvodem proč větrat jsou veškeré věci, které nám v domě slouží, jako např. vinylová podlaha, koberce, nábytek a veškeré plasty v domě. Ze všeho se dnes odpařují různé chemické látky, které pak dýcháme.

Každý, kdo má zaizolovaný a utěsněný dům, se přirozenému větrání brání. Brání se samozřejmě mrhání energií. Při větrání se musí teplý vzduch pustit ven a dovnitř přijde čerstvý chladný vzduch, který musíme ohřát.

Dobře, dejme tomu, že člověk si řekne: „Nebudu utrácet za řízené větrání s rekuperací a budu větrat okny.“ Ale například při jednom testu bylo zjištěno, že v ložnici o cca 15m2 bylo nutné pro udržení koncentrace 1200ppm CO2  vyvětrat za noc 5x. A v zimě většina lidí nespí s otevřeným oknem. Dle mého názoru se v nových těsných budovách bez řízeného větrání prostě neobejdeme.

Jaký je princip deskového rekuperátoru?

K přestupu tepla dochází přes dělicí stěny výměníku tepla – v zimě teplejší odpadní vzduch předehřívá chladnější přiváděný vzduch. Stejná zásada se uplatní také v létě při zpětném využití chladu. Vlhkost obsažená v odpadním vzduchu při rekuperaci kondenzuje. Tento kondenzát zvyšuje účinnost rekuperace prostřednictvím intenzivnějšího přenosu tepla a je průběžně odváděn do kanalizace.

rekuperátor