Teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla

Komfortní systém teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací tepla

(Vzduchotechnický systém ATREA pro nízkoenergetické a pasivní domy)

Princip moderního a ekonomického systému spočívá v dvouzónovém uspořádání okruhů vzduchotechnických rozvodů v rodinném domě:

 • primární okruh zajišťuje cirkulační teplovzdušné vytápění (chlazení) s přívodem vzduchu podlahovými mřížkami, nebo ze stropu pomocí ventilů; další možnost je pomocí difuzoru pod stropem do každé obytné místnosti
 • sekundární okruh zajišťuje zcela oddělené odvětrání sociálních zařízení, kuchyní, případně šaten s rekuperací tepla
 • při větrání je do cirkulačního vzduchu přimícháván vzduch čerstvý po rekuperaci tepla. Tím je zajištěn přívod větracího vzduchu do obytných místností.

Oba okruhy vzduchotechnických rozvodů jsou vyústěny do společné vzduchotechnické jednotky s EC ventilátory a udržováním rovnotlaku DUPLEX RA5, RB5, RK5 vyvinuté a patentované firmou ATREA s. r. o.

Podle zvoleného režimu na regulátoru CP zajišťují jednotky DUPLEX celoročně požadavky na mikroklima domu:

 • rovnotlaké větrání s rekuperací tepla
 • teplovzdušné cirkulační vytápění a rovnotlaké větrání s rekuperací
 • teplovzdušné cirkulační vytápění (s nárazovým větráním)
 • přetlakové letní větrání (hlavně noční „předchlazení“)
 • cirkulační chlazení přes přímý výparník umístěný v jednotce

Obrázek 4

Legenda:
C2       cirkulační a čerstvý vzduch do obytných místností
E1ZVT venkovní vzduch přiváděný zemním výměníkem tepla
i1        odpadní vzduch z WC, koupelny, kuchyně
c1       cirkulační vzduch z místností do VZT jednotky
i2           výfuk odpadního vzduchu po rekuperaci

RK4   vytápěcí a větrací jednotka DUPLEX RK4-EC
IZT      integrovaný zásobník tepla IZT (alternativně)
ZVT    zemní (alternativně)
S         solární vodní kolektory (alternativně)
            venkovní kondenzační jednotka (strojní chlazení, alter. vytápění)

Technické řešení a funkce vzduchotechnického systému

 • cirkulační a čerstvý vzduch  do obytných místností se standardně rozvádí jednotlivými plochými vzduchovody z pozinkovaného plechu rozměru 200 x 50 mm, uloženými v tepelně – izolační vrstvě podlahy. Vyústění rozvodů přes podlahové vyústky 100 x 250 mm do místnosti se doporučuje umístit pod okna pro eliminaci chladu, a proti případnému zastavění nábytkem. Dále je možné přivádět cirkulační vzduch od stropu a distribuovat ho do místností pomocí talířových ventilů nebo pomocí difuzoru nade dveřmi. Tímto systémem se vylučují akustické přeslechy mezi obytnými místnostmi.
 • cirkulační vzduch z jednotlivých místností se odvádí pod dveřmi bez prahů do předsíně, či chodby, odkud se odsává stěnovou mřížkou pod stropem do svislých vzduchovodů a odvádí zpět k jednotce.
 • v jednotce se cirkulační a čerstvý vzduch filtruje na filtru G4 s účinností až 91 %, ohřívá v teplovodním výměníku a radiálním pomaluběžným ventilátorem (s nastavitelným výkonem) se rozvádí přes tlumiče hluku zpět do obytných místností
 • v jednotce se do cirkulujícího vzduchu současně přimísí v nastavitelném poměru čerstvý vzduch, který se přivádí z fasády nebo zemním výměníkem tepla přes předfiltr a předehřívá v rekuperačním výměníku s účinností až 90 %.
 • odpadní vzduch ze sociálních zařízení a vodní pára z kuchyní se trvale (případně nárazově) odvádí odsávacími ventily s regulací a potrubními kruhovými rozvody průměru 100 až 160 mm přivádí k jednotce. Tyto rozvody se osazují do stropů nebo podstropních zákrytů. V rekuperačním výměníku se předává teplo čerstvému vzduchu a po ochlazení se odpadní vzduch odvádí menším větracím ventilátorem přes fasádní žaluzie do atmosféry.
 • Jako zdroj tepla je možné použít nově přímý nízkoteplotní elektrický ohřívač, který je umístěný přímo v jednotce. Dále  je možné k ohřívači osadit do druhé řady přímý chladič, který je propojený s venkovním vzduchovým čerpadlem a v létě s ním můžeme chladit a v zimě vytápět.
 • Jako zdroj tepla nám může také sloužit jakýkoli plynový kotel, el. kotel, akumulační zásobník atd. To při osazení teplovodního výměníku do cirkulační jednotky.
 • odsávací digestoře nad sporáky se navrhují jako cirkulační s uhlíkovými filtry pro zachycení pachů, s nastavitelným výkonem 150 až 450 m /h
 • systém VZT rozvodů umožňuje nastavení vzduchových a topných výkonů do jednotlivých místností.
 • zvýšení teploty v koupelnách se řeší instalací topných žebříků s teplovodním nebo elektrickým ohřevem nebo instalací podlahového vytápění (např. topné folie)
 • kompaktní jednotky DUPLEX RA5, RB5, RK5 je možno umístit do prostoru šaten, komor nebo příslušenství na stěnu, případně pod strop (pouze jednotky DUPLEX RB5).

VZT system ATREA 2

Pro nízkoenergetické a energeticky pasivní rodinné domy se zároveň doporučuje dodržet celodenní průměrnou intenzitu prostorového větrání n = 0,15 – 0,2, (h-1), která při trvalém provozu zajistí komfortní kvalitu vzduchu v celé budově při dávce cca 25 m3/h čerstvého vzduchu na osobu (Pettenkoferovo kriterium).

Výhody teplovzdušného vytápění a větrání

 • vytápění obytných prostor a větrání celého objektu
 • záruka hygienicky nutných trvalých výměn vzduchu v domě s možností řízeného nárazového zvýšení – bez otevírání oken
 • úspora až 90 % nákladů na větrání
 • díky použití EC ventilátorů snížené provozní náklady VZT systému
 • vyloučení vzniku plísní
 • trvalou cirkulací přes účinné filtry se vnitřní ovzduší domu dokonale čistí od prachu
 • účinné letní noční „předchlazení“ interiéru
 • vyloučení všech rizik rozvodů teplovodního topení
 • společným potrubním systémem se v domě rozvádí teplonosné médium (cirkulační vzduch) zároveň se vzduchem větracím, případně i s chlazením
 • využití všech energetických zisků v domě z provozu domácnosti pro předehřev větracího vzduchu
 • dokonalou cirkulací využívá objemu vzduchu v celém domě nebo bytě
 • instalací zemního výměníku tepla se přiváděný větrací vzduch v zimě předehřívá (až o 15 °C) a v létě ochlazuje (až o 12 °C) a do výkonu 2 kW nahrazuje strojní klimatizační zařízení
 • možné doplnění strojního klimatizačního zařízení, s možností dotápění v reverzním režimu tepelného čerpadla
 • umožňuje využití solárních zisků z osluněných oken případně teplovzdušného krbu a okamžitý přenos do všech ostatních neosluněných místností
 • rychlá reakce na externí a interní tepelné zisky umožňuje dokonalé využití solární energie pro všechny místnosti
 • samostatné ploché vzduchotechnické rozvody vestavěné do podlah vylučují přenos hluku mezi místnostmi, jsou jednoduše čistitelné
 • podlahové vyústky (přívodní ventily nebo difuzory) a rozvod VZT zajišťují řízený přívod vzduchu individuálně do každé místnosti

Denní průběh koncentrace CO2

Energeticky_system_IZT_1