Aktivní jednotky pro řízené větrání s rekuperací tepla

PICHLER PKOM4 classic + PKOM4 trend

Kompaktní jednotka PKOM4 spojuje více důležitých funkcí na malé ploše menší PKOM2než 0.75m2 . Řízené větraní s účinnou rekuperací tepla zajišťuje přívod čerstvého vzduchu do interiéru. Vzduch přiváděný z venkovního prostoru je zbaven prachu, pylu a jiných nečistot. Vysoce výkonný systém zpětného získávaní tepla, který dosahuje téměř 90% účinnosti je možné podle přání doplnit o systém se zpětným získáváním vlhkosti (entalpický výměník).

Volitelně lze vzduch i řízeně zvlhčovat pomocí unikátního adiabatického zvlhčovače do potrubí (PICHLER LBE 250). V letních měsících umí systém během noci pomocí bypassové klapky přivádět chladnější vzduch z venkovního prostředí přímo do interiéru a tím ho předchladí na následující den. Přiváděný čerstvý vzduch je podle potřeby ohříván nebo ochlazován tepelným čerpadlem, výkonově řízeným pomocí frekvenčního měniče. U dobře izolovaných domů může tepelné čerpadlo pokrýt velkou část energie na vytápění nebo chlazení.

Pro účinný ohřev vody je použito druhé samostatné tepelné čerpadlo. Obě tepelná čerpadla mohou být provozována současně a zajistit tak bezproblémový chod jak ohřevu teplé vody, tak ohřevu nebo chlazení vzduchu.

PKOM4_technický list
PKOM