REKUPERACE-CB

☎ +420 607 755 921

✉ info@rekuperace-cb.cz

☛ Skuherského 1357/43
 České Budějovice

- teplovzdušné vytápění s rekuperací
  tepla, instalovaná jednotka ATREA,
  DUPLEX RA5 s tepelným čerpadlem
  vzduch-vzduch

tepelné čerpadlo přímo nabíjí
  integrovaný akumulační zásobník o
  objemu 1000 l, zásobník slouží také
  pro ohřev teplé užitkové vody. 

- přívodní odtahové potrubí v RD je
  vedeno pozinkovaným potrubím
  SPIRO a přívodní potrubí je opatřeno
  tepelnou izolací. 

- přívodní rozvod po domě zajišťuje jak
  vytápění a větrání, tak částečné
  chlazení v letních měsících. 

image
image
image
image
image

- teplovzdušné vytápění s rekuperací
  tepla, instalovaná jednotka ATREA,
  DUPLEX RA5 s tepelným čerpadlem

- tepelné čerpadlo je připojeno na 
  přímý výparník v jednotce (možnost 
  chlazení a topení objektu)
- teplovzdušná jednotka je také 
  vybavena přímým nízkoteplotním el. 
  ohřívačem. 

image
image

- teplovzdušné vytápění s rekuperací
  tepla jednotka ATREA, DUPLEX ALFA
  V5, s tepelným čerpadlem a
  akumulační nádrží 500l 

image
image
image
image

- teplovzdušné vytápění s rekuperací
  tepla, jednotka ATREA RK5 s      
  teplovodním ohřívačem

vč. dodávky a montáže akumulační 
  nádrže, kotle na pelety a solárních 
  kolektorů  

image
image
image

- teplovzdušné vytápění s rekuperací
  tepla, jednotka ATREA s přímým el. 
  ohřevem 

image
image
image

- teplovzdušné vytápění s rekuperací
  tepla, jednotka ATREA s přímým el.
  ohřevem 

image
image
image